0 รายการ 0 บาท
สมัครสมาชิกฟรี ล็อกอินใช้งาน นโยบาบเวบไซต์  
 
 
  หน้าหลัก     เกี่ยวกับไร่พอใจ     สินค้าจากไร่พอใจ     เรื่องราวที่ไร่พอใจ     ติดต่อไร่พอใจ
ค้นหาเรื่องราว :
 
สมัครอีเมล์รับข่าวสารต่างๆ จากไร่พอใจ
 
 
 
 
พอเพียง ไม่ใช่อัตคัดขัดสน เป็นการพออยู่พอกิน เหลือแจกจ่ายขาย แล้วจึงขยายเพิ่มได้
 
 
     
 
     
 
เรื่องราวจากไร่พอใจ
 
 
     
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรเพื่อความยั่งยืน  
     
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี นั้น ใครได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์ท่านเป็นอันว่ารักท่านทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ยกย่องท่านว่าเป็นปราชญ์ เป็นบัณฑิต พระองค์ท่านได้ให้ความสำคัญกับการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ยึดหลักตามธรรมชาติ  
     
 

 
     
  เกษตรกรรมธรรมชาติ กับวิธีการปลูกข้าวที่ไร่พอใจ  
     
  เราอาจจะศึกษาแยกแยะพืชพันธุ์ ต้นไม้ ใบหญ้าจนละเอียดละออ แต่เราก็ไม่อาจที่จะสร้างได้แม้ใบหญ้าสักหนึ่งใบ ต้นข้าวทุกต้นที่ไร่พอใจ จึงถูกปลูกขึ้นมาตามธรรมชาติ เราปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ ที่เหลือ ธรรมชาติเป็นผู้สรรค์สร้าง  
     
 

 
     
  เส้นแสงสายใย ไอหมอก สะท้อนน้ำค้างกลางทุ่งบนใบข้าว  
     
  รรยากาศยามเช้าๆ ปลายฤดูหนาว ท่ามกลางไอหมอก หยดน้ำค้างพร่างพรายบนใบข้าว ต้องแสงตะวันเป็นประกาย รวงข้าวไรซ์เบอรี่ เริ่มชูรวงไสว เหล่าแมงมุมทักทอสายใยระหว่างรวงสู่ใบข้าว  
     
 

 
     
  จุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ สรรค์สร้างดินดี เพื่อดินที่มีชีวิต  
     
  ดินดี คือดินที่มีชีวิต เป็นดินที่มีความสมดุลของสิ่งมีชีวิตในดินรวมถึงจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน สมดุลของจุลินทรีย์ที่มีชิวิตอยู่ในดินตามสภาพธรรมชาติ ต้องมีความเหมาะสมทั้งในด้านจำนวนและความหลากหลายสายพันธุ์ ดินจึงจะเป็นดินที่เหมาะกับการทำเกษตรตามธรรมชาติ  
     
 

 
     
  เมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน พันธุกรรมที่สูญหาย ผลกระทบที่รุนแรงจากการปฏิวัติเขียว  
     
  ยุคปฏิวัติเขียวยุคสมัยที่เน้นให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิต เพื่อมุ่้งขายผลผลิตอย่างเดียว ตลอดจนได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยเคมี และยาเคมีสำหรับปราบศัตรูพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต โดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อม สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค และที่สำคัญคุณภาพของสารอาหารที่ได้จากผลผลิตมีน้อยมาก  
     
 

 
     
  สะเดาไทย สมุนไพรรสขม มากคุณค่าสรรพคุณทางยา มีฤทธิ์ขับไล่หนอนแมลง  
     
  สะเดาเป็นพืชยืนต้น ปลูกง่ายและโตเร็ว เป็นพืชผักพื้นบ้าน ใบยอดและดอกรสขมนิยมนำมาจิ้มกับน้ำปลาหวาน ใบและเมล็ดแห้งมีคุณสมบัติใช้ป้องกันหนอนแมลง ลำต้นเป็นไม้เนื้อแข็งทนทานใช้เป็นไม้ปลูกสร้างบ้าน เรียกว่าเป็นพืชสารพัดประโยชน์  
     
 

 
     
  แมลงปอ ตัวห้ำนักล่ากลางเวหา สัตว์ที่ดุร้ายในโลกของแมลง  
     
  แมลงปอเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกก่อนหน้าไดโนเสาร์ และก่อนยุคของผีเสื้อ ฟอสซิลของแมลงปอที่เก่าแก่ที่ขุดพบนั้น แสดงว่ามันเคยอาศัยอยู่ในยุคเมื่อประมาณ 300 ล้านปีมาแล้ว หรือยุคคาร์บอนนิเฟอรัส  
     
 

 
     
  จุลินทรีย์ท้องถิ่น สายพันธุ์ที่ทนทาน ปรับสภาพผ่านกาลเวลาที่ยาวนาน  
     
  การทำเกษตรไม่ว่าจะเกี่ยวกับพืชหรือสัตว์ในระบบการเกษตรธรรมชาติ มักจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องจุลินทรีย์เสมอ การทำเกษตรธรรมชาติมุ่งเน้นให้มีจุลินทรีย์ในแปลงเกษตรที่หลากหลาย แต่อยู่ในสภาวะที่สมดุล มีการควบคุมกันเองของจุลินทรีย์ในห่วงโซ่อาหาร และที่สำคัญจะมุ้งเน้นให้เกษตรกรใช้จุลินทรีย์ในท้องถิ่น (Indigenous Microorganisms : IMOs)  
     
 

 
     
  หญ้าไม่ใช้ปัญหาวัชพืชการเกษตร หญ้าคือสิ่งดีๆ ที่ธรรมชาติประทานให้  
     
  เกษตรกรส่วนมากมองเห็นหญ้าเป็นวัชพืชที่มีปัญหาสูงสุดในการทำการเกษตร ซึ่งมันก็เป็นความจริงเพียงส่วนหนึ่ง หากลองพิจารณาดูให้ดีและถี่ถ้วน จะเห็นว่าหญ้าไม่ใช้ศัตรูวัชพืชสำหรับแปลงเกษตร 100% เต็ม หญ้ายังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง เกษตรกรต้องพิจารณาให้ดี ก่อนที่จะมักง่ายเพียงเอาสารเคมีกำจัดวัชพืชไปฉีดพ่น  
     
 

 
     
  มะละกอ ผลไม้ที่ปลูกแสนจะง่าย ที่ไร่พอใจ เกษตรอินทรีย์  
     
  มะละกอมีชื่อที่ใช้เรียกกันในแต่ละภาคของประเทศไม่เหมือนกันเลย เช่น ภาคเหนือเรียก มะก๊วยเทศ ภาคอีสานเรียก บักหุ่ง ภาคใต้เรียก ลอกอ ส่วนภาษาอังกฤษเรียก ปาปาย่า (Papaya) ซึ่งมันก็เป็นเพียงสรรพนามที่สมมุติกันขึ้น  
     
 

 
     
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสของในหลวง แด่พสกนิกรชาวไทย  
     
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ รวมถึงระดับรัฐบาลในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง เป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
     
 

 
     
  เลี้ยงหญ้า หมักดิน เตรียมแปลง ก่อนปลูกข้าวให้เป็นยา  
     
  ทฤษฏีอย่างหนึ่งของการหมักพืชเป็นปุ๋ยในดิน คือใช้พืชตระกูลเดียวกันมาหมักเป็นปุ๋ยให้พืชชนิดนั้น ข้าวเป็นพืชตระกูลเดียวกับหญ้า ดังนั้นสารอาหารที่ดีที่สุดสำหรับต้นข้าว จึงได้จากการหมักต้นหญ้า  
     
 

 
     
  ถั่วเขียว ปุ๋ยพืชสด พืชขนมสร้างเส้น ธัญพืชตระกูลถั่ว มากคุณค่าอาหาร  
     
  ถั่วเขียวเป็นพืชที่ปลูกได้ยากในระบบเกษตรกรรมธรรมชาติ เมล็ดถั่วเขียวในปัจจุบันส่วนใหญ่ จะปลูกในระบบเคมี ถึงแม้ถั่วเขียวจะเป็นพืชอายุสั้น แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ ก็มีการใช้เคมีฉีดพ่นกันอย่างหนัก นับวันจะหาถั่วเขียวที่ปลอดภัยกินได้ยาก  
     
 

 
     
  แนวคิดเกษตรอินทรีย์ ตามหลักธรรมชาติ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
     
  เกษตรอินทรีย์ตามธรรมชาติ เป็นแนวเกษตรที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้อุดมสมบูรณ์มีระบบนิเวศน์ที่สมดุลย์ โดยอาศัยความเป็นไปของธรรมชาติ ตามกลไกต่างๆ ที่สังเกตุได้จากในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์  
     
 

 
     
  ข้าวหอมประทุมเทพ อินทรีย์ ข้าวสำหรับชาวนาอินทรีย์  
     
  เป็นพันธุ์ข้าวหอมประทุมธานี 1 ที่ผ่านการคัดสายพันธุ์ โดยสมเด็จฟ้าเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคัดสายพันธุ์ข้าวให้บริสุทธิ์ ตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์ได้ดี และสามารถแตกกอได้ดีมาก หาอาหารได้เก่ง ทนต่อโรคพืชและแมลง เป็นพันธุ์ที่เหมาะกับการปลูกในนาอินทรีย์อย่างยิ่ง  
     
 

 
     
  มะเขือพวง มะเขือขมขื่น เฝื่อน แต่มากด้วยสรรพคุณด้านยา  
     
  มะเขือพวงเป็นไม้พุ่มเตี้ย สูงประมาณ 1 - 2 เมตร ใบแน่น ทรงพุ่มไม่มีรูปแบบที่แน่นนอน ลำต้นตั้งตรงและแข็งแรง ลำต้นมีขนนุ่มขึ้นปกคลุม ลำต้นและใบมีหนามเล็กๆ ขึ้นโดยทั่วไป ดอกมีทั้งสีขาวและสีม่วงขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ ผลมีสีเขียวเป็นลูกทรงกลมขนาดเล็ก เมือสุกแก่จะเปลี่ยนเป็นสีส้ม เป็นพืชที่ทนแล้ง ปลูกได้ทั้งปี แต่จะให้ผลดกในช่วงฤดูฝน  
     
 

 
     
  ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวแสนอร่อยของคนไทย ข้าวสายพันธุ์อินทรีย์ ที่ไร่พอใจ  
     
  ข้าวหอมมะลิ 105 เป็นข้าวที่คนไทยรู้จักชื่อกันแทบทุกคน เพราะเป็นข้าวที่หุงแล้วนุ่มและมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย มีราคาแพงในท้องตลาด แต่คนไทยส่วนใหญ่มักจะแยกแทบไม่ออกว่า ข้าวหอมมะลิ 105 กระสอบไหนเป็นของแท้หรือของเทียม  
     
 

 
     
  ควายสิ่งมีชีวิต กลางทุ่งนา ที่ดูเหมือนจะถูกลืมคุณ  
     
  ควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับวิถีชาวนาไทยมาแต่โบราณนานแสนนาน เป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนรู้ สามารถสอนให้ทำงานได้ รับใช้แรงงานอย่างซื่อสัคย์ ที่ไหนมีท้องนาที่นั้นมีควาย ที่ไหนมีข้าว ที่นั้นก็ต้องมีควาย ชาวนาไทยขาดควายไม่ได้  
     
 

 
     
  ลมหนาวพัดโชย...ดอกผักบุ้งในท้องนาดูพริ้วไสว....บานหุบแล้วก็บาน....ได้ทุกๆ เช้าร่ำไป  
     
  คนโบราณมักจะพูดไว้ว่าถ้าดอกผักบุ้งนาเริ่มผลิบานเมื่อไหร่ นั่นจะหมายถึงการสิ้นสุดของฤดูฝนย่างเข้าสู่ฤดูหนาว มันช่างเป็นการสังเกตุที่ละเอียดอ่อนนัก ที่มากไปกว่านั้น ยังมีภูมิปัญญารู้จักนำมาทำเป็นสมุนไฟรรักษาโรคต่างๆ ได้มากมายจนน่าทึ่ง  
     
 

 
     
  มะระขี้นก สมุนไพรไทย พืชเถาเลื้อยที่ขึ้นง่าย ปลอดภัยจากสารพิษแน่นอน  
     
  มะระขี้นก เป็นพืชเถาเลื้อยที่ขึ้นง่ายตามป่ารกทั่วไป เป็นพืชสมุนไพรรสขมที่มีสรรพคุณทางยารักษาและป้องกันโรคภัยต่างๆ มากมาย พืชตระกูลมะระนี้ จะมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือมะระจีนและมะระขี้นกนั่นเอง  
     
 

 
     
  เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามรอยพระราชดำริของในหลวงของเรา  
     
  เกษตรทฤษฏีใหม่เป็นแนวคิดในการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกิดจากพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการที่ได้ทรงคิด ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และแก้ไขในการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
     
 

 
     
  ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ ข้าวสีงามเมล็ดม่วง มากคุณค่าสารอาหาร  
     
  ข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นพันธุ์ข้าวที่ปลุกกระแสเกษตรอินทรีย์เพื่อคนรักสุขภาพได้อย่างดี เนื่องจากเป็นข้าวเจ้าที่แปลกเพราะมีเมล็ดข้าวเป็นสีม่วงออกดำ มีสารอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกายสูง  
     
 

 
     
  ข้าวอินทรีย์ ข้าวธัญโอสถ เมล็ดแคปซูลยาจากธรรมชาติ เพื่อชิวิตใหม่  
     
  ในสมัยโบราณคนรุ่นเก่ามักจะสอนกันจนพูดติดปากว่า "กินข้าวให้เยอะๆ กินกับให้น้อยๆ" มันไม่ใช้ความยากจนที่ท่านสอนให้เรากินแต่ข้าวเยอะๆ แต่ข้าวในสมัยก่อน เป็นข้าวซ้อมมือ คุณค่าทางอาหารทำให้ร่างกายแข็งแรงต้านทานโรคภัย และนั้นเป็นก็เพราะว่าข้าวเป็นอาหารที่มีสรรพคุณที่เป็นยา  
     
 

 
     
  ภัยธรรมชาติจากฤดูกาล ภัยร้ายสำหรับเกษตรกร  
     
  ฝน 2 ฤดูกาลของ 2 ปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นมหันตภัยทางธรรมชาติ สำหรับการเกษตรกรรมอย่างแท้จริง ฤดูฝนที่ไม่ค่อยจะตกตามกำหนดเวลาที่มาถึง ใช่ว่าเฉพาะพืชพันธุ์ต่างๆ เท่านั้น ที่จะต้องปรับเปลี่ยน ชาวเกษตรกรเองก็มิอาจหลีกเลี่ยงได้ จำต้องปรับตัวพึ่งพิงเข้าหาซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่รอด  
     
 

 
     
  ปฏิวัติเขียว ยุคสมัยที่ หนอน นก หนู แมลง เริ่มวิวัฒนาการ ฉลาดกว่ามนุษย์  
     
  ยุคปฏิวัติเขียว เป็นยุคที่คนไทยต้องการผลผลิต จากพืชผลเกษตรเป็นจำนวนมาก เช่น ข้าว ฯลฯ เนื่องจากเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของไทยเราตกต่ำ จึงได้เปิดประเทศเพื่อค้าขายกับพ่อค้าต่างชาติ มีการสนับสนุนให้ใช้ปุ๋ย ใช้ยาเคมีในการเกษตร กันอย่างเต็มที่ และเสพติดมาจนถึงปัจจุบัน  
     
 

 
     
  ปิ้งกล้วยหักมุก ให้เป็นกล้วยหอมสีทอง เหลืองอร่าม จากไร่พอใจ  
     
  กล้วยหักมุก เป็นกล้วยที่มีผลเป็นรูปเหลี่ยม เมื่อแก่สุกแล้วจะมีรสหวานอมเปรี้ยวไม่เหมือนกับกล้วยชนิดอื่นๆ หากนำกล้วยที่สุกแต่พอดีไปปิ้ง จะได้เนื้อในกล้วยเป็นสีเหลืองทองอร่าม มีเนื้อที่แน่น ไม่เละ หอมหวานน่ารับประทาน แถมมีคุณค่าอาหารอีกด้วย  
     
 

 
     
  มาสร้างโต๊ะ เพาะกล้าในถาดหลุ่ม สำหรับนาโยนกันเถอะ  
     
  การทำเกษตรอินทรีย์ นับว่าเป็นงานที่หนักพอสมควร หากขาดใจรัก และความอดทน โอกาสประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง ดังนั้นการเสาะแสวงหาเครื่องมือ มาฃ่วยทุ่นแรงนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง การเพาะข้าวในถาดหลุม สำหรับนาโยน โดยการค่อยๆ โรยเมล็ดข้าวลงในถาดหลุดนับว่าเป็นงานที่น่าเบื่อ  
     
 

 
     
  ฉำฉาหรือจามจุรี ไม้ใหญ่โตเร็ว ใช้ประโยชน์ได้มากมาย  
     
  ไม้จามจุรีมีชื่อเรียกกันหลากหลายชื่อ บ้างเรียกต้นฉำฉา บ้างเรียกต้นก้ามปู เป็นไม้ต้นใหญ่ เติบโตได้เร็ว บางต้นมีขนาดถึง 10 คนโอบ เป็นไม้ที่มีประโยชน์ทุกส่วน ตั้งแต่รากจนถึงใบ คนปลูกต้นไม้มักจะรู้จักดี เพราะในใบจะมีธาตุในโตเจนสูง จึงนิยมนำใบไปผสมกับดินปลูกต้นไม้ขายเป็นการค้า ที่เรียกว่า ดินผสมใบก้ามปูนั่นเอง  
     
 

 
     
  แตนลามสัตว์ไม่ถือศิล ศัตรูคู่อาฆาตกับหนอนน้อย ที่ไร่พอใจ  
     
  แตนลามเป็นแมลงที่อยู่ในตระกูลเดียวกับผึ่งและต่อ แต่มีลักษณะการทำรังและการหาอาหารที่ต่างกัน แตนลามมักพบทำรังอยู่ติดกับกิ่งไม้ ง้ามไม้ใหญ่เล็ก รังมีขนาดแค่เพียงไม่กี่เซนติเมตรจนยาวถึงเป็นเมตร โดยจะสร้างรังลามต่อกันไปเรื่อยๆ ลักษณะรังจะสร้างเป็นช่องหกเหลี่ยม นางพญาของแตนลามจะไข่ตัวอ่อนไว้ในช่องหกเหลี่ยมนี้  
     
 

 
สินค้าจากไร่พอใจ
 
 
ข้าวกล้องไตรลักษณ์ธรรมชาติ เป็นข้าวกล้องผสม 3 สายพันธุ์ คือ ข้าวกล้องหอมมะลิ + ข้าวกล้องทับทิมชุมแพ+ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ทุกพันธุ์เป็นการทำนาแบบธรรมชาติทั้งสิ้น 1 ปีปลูกได้เพียงครั้งเดียว เพราะต้องการให้ข้าวไปออกรวงเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวสามารถสะสมสารอาหารได้เต็มที่ เราเน้นปลูกข้าวให้เป็นยา
 
ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 110 บาท
 
 
 
ข้าวหอมมะลิ 105 ธรรมชาติ 100% เป็นข้าวหอม นุ่ม เหนี่ยว ปลูกในระบบนาโยน ใช่ปุ๋ยอินทรีย์หมักและสารหมักจากธรรมชาติเท่านั้น เป็นข้าวที่ปลูกได้เพียงปีละครั้ง ออกรวงกลางฤดูหนาวเท่านั้น ที่ไร่พอใจจะพิถีพิถันเอาใจใส่ให้ต้นข้าวเจริญเติบโตตามธรรมชาติ เพื่อให้ต้นข้าวเก็บสะสมสารอาหารต่างๆ ตามที่ควรจะเป็น ไม่จำเป็นต้องไปปรุงแต่ง สารอาหารที่ได้นี้จึงเป็นสารอาหารจากธรรมชาติซึ่งจำเป็นสำหรับร่างกายอย่างยิ่ง
 
ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท
 
 
 
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ธรรมชาติ 100% ข้าวที่ปลูกโดยวิธีนาโยน เจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติในฤดูหนาวเท่านั้น ในแต่ละปีจึงปลูกได้เพียงครั้งเดียว ที่ไร่พอใจจะพิถีพิถันเอาใจใส่ให้ต้นข้าวเจริญเติบโตตามธรรมชาติ เพื่อให้ได้ข้าวกล้องที่มากคุณค่าสารอาหาร มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวทุกชนิด เมล็ดข้าวมีสีม่วงอมดำ ให้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างสูง ช่วยป้องกันโรคร้ายต่างๆ มากมาย เมื่อหุ่งข้าวจะมีสีที่สวยงาม หอมนุ่มน่ารับประทาน
 
ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 110 บาท
 
         
         
 
ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ธรรมชาติ 100% เป็นข้าวหอม นุ่ม เหนี่ยว ปลูกในระบบนาโยน ใช่ปุ๋ยอินทรีย์หมักและสารหมักจากธรรมชาติเท่านั้น เป็นข้าวที่ปลูกได้เพียงปีละครั้ง ออกรวงกลางฤดูหนาวเท่านั้น ที่ไร่พอใจจะพิถีพิถันเอาใจใส่ให้ต้นข้าวเจริญเติบโตตามธรรมชาติ เพื่อให้ต้นข้าวเก็บสะสมสารอาหารต่างๆ ตามที่ควรจะเป็น ไม่จำเป็นต้องไปปรุงแต่ง สารอาหารที่ได้นี้จึงเป็นสารอาหารจากธรรมชาติซึ่งจำเป็นสำหรับร่างกายอย่างยิ่ง
 
ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท
 
 
 
เมล็ดถั่วเขียว ปลูกแบบเกษตรกรรมธรรมชาติ อาศัยเพียงเชื้อจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เรียกว่า “ไรโซเบียม” เพื่อช่วยสร้างธาตุอาหารให้กับต้นถั่วเขียว พึ่งพิงความสมดุลของธรรมชาติเพื่อควบคุมการทำลายของแมลง จึงมั่นใจได้ว่าเมล็ดถั่วเขียว จากไร่พอใจเป็นเมล็ดถั่วที่ปลอดภัย ได้สารอาหารจากธรรมชาติอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับนำไปเพาะถั่วงอก ต้มใส่นำ้ตาล ทำขนม ฯลฯ
 
ขนาดบรรจุ : 500 กรัม
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท
 
 
         
         
 
ความสำคัญของเกษตรอินทรีย์
 
แนวความคิด ของการทำเกษตรอินทรีย์ แบบยั่งยืน
แล้วคำว่า "เกษตรอินทรีย์" มันคือการเกษตรอะไรกันแน่....
ความสำคัญเกี่ยวกับ การทำเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซนต์
     
           
 
 
 
สมาชิกล็อกอิน
     
 
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
   
 
   
 
 
 
  ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ธรรมชาติ 100%  
  ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ธรรมชาติ 100% ข้าวที่ปลูกโดยวิธีนาโยน เจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติในฤดูหนาวเท่านั้น ในแต่ละปีจึงปลูกได้เพียงครั้งเดียว ที่ไร่พอใจจะพิถีพิถันเอาใจใส่ให้ต้นข้าวเจริญเติบโตตามธรรมชาติ เพื่อให้ได้ข้าวกล้องที่มากคุณค่าสารอาหาร มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวทุกชนิด เมล็ดข้าวมีสีม่วงอมดำ ให้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างสูง ช่วยป้องกันโรคร้ายต่างๆ มากมาย เมื่อหุ่งข้าวจะมีสีที่สวยงาม หอมนุ่มน่ารับประทาน  
     
 
ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม
 
 
ราคา : 120 บาท
 
 
ราคาพิเศษ : 110 บาท
 
     
 
 
     
 
  ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ธรรมชาติ 100%  
  ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ธรรมชาติ 100% เป็นข้าวหอม นุ่ม เหนี่ยว ปลูกในระบบนาโยน ใช่ปุ๋ยอินทรีย์หมักและสารหมักจากธรรมชาติเท่านั้น เป็นข้าวที่ปลูกได้เพียงปีละครั้ง ออกรวงกลางฤดูหนาวเท่านั้น ที่ไร่พอใจจะพิถีพิถันเอาใจใส่ให้ต้นข้าวเจริญเติบโตตามธรรมชาติ เพื่อให้ต้นข้าวเก็บสะสมสารอาหารต่างๆ ตามที่ควรจะเป็น ไม่จำเป็นต้องไปปรุงแต่ง สารอาหารที่ได้นี้จึงเป็นสารอาหารจากธรรมชาติซึ่งจำเป็นสำหรับร่างกายอย่างยิ่ง  
     
 
ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม
 
 
ราคา : 110 บาท
 
 
ราคาพิเศษ : 90 บาท
 
     
 
 
     
 
  ข้าวกล้องไตรลักษณ์ธรรมชาติ 100%  
  ข้าวกล้องไตรลักษณ์ธรรมชาติ เป็นข้าวกล้องผสม 3 สายพันธุ์ คือ ข้าวกล้องหอมมะลิ + ข้าวกล้องทับทิมชุมแพ+ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ทุกพันธุ์เป็นการทำนาแบบธรรมชาติทั้งสิ้น 1 ปีปลูกได้เพียงครั้งเดียว เพราะต้องการให้ข้าวไปออกรวงเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวสามารถสะสมสารอาหารได้เต็มที่ เราเน้นปลูกข้าวให้เป็นยา  
     
 
ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม
 
 
ราคา : 120 บาท
 
 
ราคาพิเศษ : 110 บาท
 
     
 
 
     
 
  ข้าวหอมมะลิ 105 ธรรมชาติ 100%  
  ข้าวหอมมะลิ 105 ธรรมชาติ 100% เป็นข้าวหอม นุ่ม เหนี่ยว ปลูกในระบบนาโยน ใช่ปุ๋ยอินทรีย์หมักและสารหมักจากธรรมชาติเท่านั้น เป็นข้าวที่ปลูกได้เพียงปีละครั้ง ออกรวงกลางฤดูหนาวเท่านั้น ที่ไร่พอใจจะพิถีพิถันเอาใจใส่ให้ต้นข้าวเจริญเติบโตตามธรรมชาติ เพื่อให้ต้นข้าวเก็บสะสมสารอาหารต่างๆ ตามที่ควรจะเป็น ไม่จำเป็นต้องไปปรุงแต่ง สารอาหารที่ได้นี้จึงเป็นสารอาหารจากธรรมชาติซึ่งจำเป็นสำหรับร่างกายอย่างยิ่ง  
     
 
ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม
 
 
ราคา : 110 บาท
 
 
ราคาพิเศษ : 90 บาท
 
     
 
 
     
 
  ถั่วเขียว ธรรมชาติ 100%  
  เมล็ดถั่วเขียว ปลูกแบบเกษตรกรรมธรรมชาติ อาศัยเพียงเชื้อจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เรียกว่า “ไรโซเบียม” เพื่อช่วยสร้างธาตุอาหารให้กับต้นถั่วเขียว พึ่งพิงความสมดุลของธรรมชาติเพื่อควบคุมการทำลายของแมลง จึงมั่นใจได้ว่าเมล็ดถั่วเขียว จากไร่พอใจเป็นเมล็ดถั่วที่ปลอดภัย ได้สารอาหารจากธรรมชาติอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับนำไปเพาะถั่วงอก ต้มใส่นำ้ตาล ทำขนม ฯลฯ  
     
 
ขนาดบรรจุ : 500 กรัม
 
 
ราคา : 50 บาท
 
 
ราคาพิเศษ : 45 บาท
 
     
 
 
     
 
  เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ สายพันธุ์อินทรีย์แท้  
  เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ จากไร่พอใจ ที่พิถีพิถัน ในการเก็บเกี่ยวและเลือกสายพันธุ์ที่เป็นอินทรีย์มาปลูก ซึ่งสามารถตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์ได้ดี ทนโรคและแมลงได้ในระดับหนึ่ง ตลอดขั้นตอนการปลูกและการเก็บเกี่ยว โดยส่วนใหญ่จะใช้แรงงานจากคนทั้งสิ้น   
     
 
ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม
 
 
ราคา : 60 บาท
 
 
ราคาพิเศษ : 50 บาท
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
    ติดต่อเวบมาสเตอร์ :    
 
 
             
สงวนลิขสิทธิ์โดย.....
ไร่พอใจ เกษตรอินทรีย์
 
ที่อยู่บริษัท.....
121 หมู่ 6 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง
จ.ชัยนาท 10270
 
เบอร์โทรศัพท์.....
093-0367910, 02-9933305
 
เบอร์แฟกซ์์.....
02-9933306    Line ID : raiporjai
 
 
 
อีเมล์ติดต่อ.....
sales@raiporjai.com
 
 
 
 
 
หัวข้อเมนูหลักในเวบไซต์.....
กลับหน้าหลัก
เกี่ยวกับไร่พอใจ
สินค้าจากไร่พอใจ
เรื่องราวที่ไร่พอใจ
มุมสมาชิก
ติดต่อเวบไซต์
 
 
เมนูอื่นๆ ในเวบไซต์.....
สมัครสมาชิก
สมาชิกล็อกอิน
แจ้งชำระเงินค่าสินค้า
สมาชิกลืมรหัสผ่าน