0 รายการ 0 บาท
สมัครสมาชิกฟรี ล็อกอินใช้งาน นโยบาบเวบไซต์  
 
 
  หน้าหลัก     เกี่ยวกับไร่พอใจ     สินค้าจากไร่พอใจ     เรื่องราวที่ไร่พอใจ     ติดต่อไร่พอใจ
ค้นหาเรื่องราว :
 
สมัครอีเมล์รับข่าวสารต่างๆ จากไร่พอใจ
 
 
 
 
พอเพียง ไม่ใช่อัตคัดขัดสน เป็นการพออยู่พอกิน เหลือแจกจ่ายขาย แล้วจึงขยายเพิ่มได้
 
 
     
 
     
 
เรื่องราวที่ไร่พอใจ
 
 
 
     
  กระเจี๊ยบแดงธรรมชาติ บำรุงเลือด รับลมร้อน  
     
   
     
 

 
     
  เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามรอยพระราชดำริของในหลวงของเรา  
     
  เกษตรทฤษฏีใหม่เป็นแนวคิดในการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกิดจากพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการที่ได้ทรงคิด ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และแก้ไขในการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
     
 

 
     
  ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ ข้าวสีงามเมล็ดม่วง มากคุณค่าสารอาหาร  
     
  ข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นพันธุ์ข้าวที่ปลุกกระแสเกษตรอินทรีย์เพื่อคนรักสุขภาพได้อย่างดี เนื่องจากเป็นข้าวเจ้าที่แปลกเพราะมีเมล็ดข้าวเป็นสีม่วงออกดำ มีสารอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกายสูง  
     
 

 
     
  ข้าวอินทรีย์ ข้าวธัญโอสถ เมล็ดแคปซูลยาจากธรรมชาติ เพื่อชิวิตใหม่  
     
  ในสมัยโบราณคนรุ่นเก่ามักจะสอนกันจนพูดติดปากว่า "กินข้าวให้เยอะๆ กินกับให้น้อยๆ" มันไม่ใช้ความยากจนที่ท่านสอนให้เรากินแต่ข้าวเยอะๆ แต่ข้าวในสมัยก่อน เป็นข้าวซ้อมมือ คุณค่าทางอาหารทำให้ร่างกายแข็งแรงต้านทานโรคภัย และนั้นเป็นก็เพราะว่าข้าวเป็นอาหารที่มีสรรพคุณที่เป็นยา  
     
 

 
     
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรเพื่อความยั่งยืน  
     
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี นั้น ใครได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์ท่านเป็นอันว่ารักท่านทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ยกย่องท่านว่าเป็นปราชญ์ เป็นบัณฑิต พระองค์ท่านได้ให้ความสำคัญกับการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ยึดหลักตามธรรมชาติ  
     
 

 
     
  เกษตรกรรมธรรมชาติ กับวิธีการปลูกข้าวที่ไร่พอใจ  
     
  เราอาจจะศึกษาแยกแยะพืชพันธุ์ ต้นไม้ ใบหญ้าจนละเอียดละออ แต่เราก็ไม่อาจที่จะสร้างได้แม้ใบหญ้าสักหนึ่งใบ ต้นข้าวทุกต้นที่ไร่พอใจ จึงถูกปลูกขึ้นมาตามธรรมชาติ เราปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ ที่เหลือ ธรรมชาติเป็นผู้สรรค์สร้าง  
     
 

 
     
  เส้นแสงสายใย ไอหมอก สะท้อนน้ำค้างกลางทุ่งบนใบข้าว  
     
  รรยากาศยามเช้าๆ ปลายฤดูหนาว ท่ามกลางไอหมอก หยดน้ำค้างพร่างพรายบนใบข้าว ต้องแสงตะวันเป็นประกาย รวงข้าวไรซ์เบอรี่ เริ่มชูรวงไสว เหล่าแมงมุมทักทอสายใยระหว่างรวงสู่ใบข้าว  
     
 

 
     
  จุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ สรรค์สร้างดินดี เพื่อดินที่มีชีวิต  
     
  ดินดี คือดินที่มีชีวิต เป็นดินที่มีความสมดุลของสิ่งมีชีวิตในดินรวมถึงจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน สมดุลของจุลินทรีย์ที่มีชิวิตอยู่ในดินตามสภาพธรรมชาติ ต้องมีความเหมาะสมทั้งในด้านจำนวนและความหลากหลายสายพันธุ์ ดินจึงจะเป็นดินที่เหมาะกับการทำเกษตรตามธรรมชาติ  
     
 

 
     
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสของในหลวง แด่พสกนิกรชาวไทย  
     
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ รวมถึงระดับรัฐบาลในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง เป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
     
 

 
     
  เลี้ยงหญ้า หมักดิน เตรียมแปลง ก่อนปลูกข้าวให้เป็นยา  
     
  ทฤษฏีอย่างหนึ่งของการหมักพืชเป็นปุ๋ยในดิน คือใช้พืชตระกูลเดียวกันมาหมักเป็นปุ๋ยให้พืชชนิดนั้น ข้าวเป็นพืชตระกูลเดียวกับหญ้า ดังนั้นสารอาหารที่ดีที่สุดสำหรับต้นข้าว จึงได้จากการหมักต้นหญ้า  
     
 

 
     
  ถั่วเขียว ปุ๋ยพืชสด พืชขนมสร้างเส้น ธัญพืชตระกูลถั่ว มากคุณค่าอาหาร  
     
  ถั่วเขียวเป็นพืชที่ปลูกได้ยากในระบบเกษตรกรรมธรรมชาติ เมล็ดถั่วเขียวในปัจจุบันส่วนใหญ่ จะปลูกในระบบเคมี ถึงแม้ถั่วเขียวจะเป็นพืชอายุสั้น แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ ก็มีการใช้เคมีฉีดพ่นกันอย่างหนัก นับวันจะหาถั่วเขียวที่ปลอดภัยกินได้ยาก  
     
 

 
     
  แนวคิดเกษตรอินทรีย์ ตามหลักธรรมชาติ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
     
  เกษตรอินทรีย์ตามธรรมชาติ เป็นแนวเกษตรที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้อุดมสมบูรณ์มีระบบนิเวศน์ที่สมดุลย์ โดยอาศัยความเป็นไปของธรรมชาติ ตามกลไกต่างๆ ที่สังเกตุได้จากในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์  
     
 

         
 
 
หน้าที่ :    1       2       3   
 
 
 
ความสำคัญของเกษตรอินทรีย์
 
แนวความคิด ของการทำเกษตรอินทรีย์ แบบยั่งยืน
แล้วคำว่า "เกษตรอินทรีย์" มันคือการเกษตรอะไรกันแน่....
ความสำคัญเกี่ยวกับ การทำเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซนต์
     
           
 
 
 
 
 
 

 

 
     
 
 
    ติดต่อเวบมาสเตอร์ :    
 
 
             
สงวนลิขสิทธิ์โดย.....
ไร่พอใจ เกษตรอินทรีย์
 
ที่อยู่บริษัท.....
121 หมู่ 6 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง
จ.ชัยนาท 10270
 
เบอร์โทรศัพท์.....
093-0367910, 02-9933305
 
เบอร์แฟกซ์์.....
02-9933306    Line ID : raiporjai
 
 
 
อีเมล์ติดต่อ.....
sales@raiporjai.com
 
 
 
 
หัวข้อเมนูหลักในเวบไซต์.....
กลับหน้าหลัก
เกี่ยวกับไร่พอใจ
สินค้าจากไร่พอใจ
เรื่องราวที่ไร่พอใจ
มุมสมาชิก
ติดต่อเวบไซต์
 
 
เมนูอื่นๆ ในเวบไซต์.....
สมัครสมาชิก
สมาชิกล็อกอิน
แจ้งชำระเงินค่าสินค้า
สมาชิกลืมรหัสผ่าน